Sponsoring

Donaties en sponsoring zijn onmisbaar om ons hospice in stand te houden. Het hospice ontvangt slechts voor een deel subsidie, de andere kosten worden vanuit de eigen bijdrage voor de bewoners en door sponsoring bij elkaar gebracht. We hebben altijd wensen voor verbetering, wilt u ons steunen, dat kan met een donatie of een legaat. Het Hospice Enschede heeft een ANBI status.

Dank voor uw steun

Helpt u ons? Fantastisch! Met het schenken van een financiële bijdrage geeft u mensen de kans om op een waardige manier afscheid van het leven te kunnen nemen.

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden, stuur dan een mailtje naar: info@hospice-enschede.nl of bel ons op 053 – 475 30 40

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Giften

U kunt een geldbedrag aan ons overmaken. U kunt dat ook doen met een periodieke gift – ook wel lijfrenteschenking genoemd – die u vastlegt bij een notaris. De giften kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken voor de inkomstenbelasting.

U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL72RABO 0144 6756 17 ten name van Stichting Vrienden Hospice Enschede.

Wilt u een jaarlijkse of periodieke gift doen en wilt u informatie? Mail uw vraag naar info@hospice-enschede.nl

Legaten

Als u een testament laat opmaken, kunt u daarin een schenking na overlijden opnemen. Dit heet een legaat en kunt u doen aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van Hospice Enschede te Enschede. In principe kunt u alle vermogensbestanddelen opnemen, zoals geldbedragen en (on)roerende zaken, maar uit praktische overwegingen heeft een geldbedrag onze voorkeur. Legaten aan de Stichting Vrienden van Hospice Enschede zijn vrijgesteld van erfbelasting, mits aan het legaat geen opdracht is verbonden. Het legaat moet dus volledig ten goede komen aan de stichting.

Sponsoring

Veel bedrijven reageren enthousiast op onze oproep voor steun. Daar zijn we dankbaar voor. Ook in de toekomst zijn deze financiële bijdragen hard nodig om ons hospice in stand te houden.

Heeft u interesse? Of heeft u een ander idee van hoe u ons kunt steunen? Stuur een mailtje naar info@hospice-enschede.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stichting vrienden van het Hospice Enschede

RISN Nummer
8168.92.659

Bestuurssamenstelling

Erik Kummer (Secretaris), Sander Dijkers (Penningmeester).

Het beloningsbeleid

De honorering van de voorzitter van het bestuur bedraagt € 0,- per jaar. De honorering van de leden van het bestuur bedraagt € 0,- per jaar. De stichting kan voor de voorzitter en de leden van het bestuur onkosten regeling treffen.

De doelstelling
Hospice Enschede biedt gastvrijheid, begeleiding en verzorging aan mensen die terminaal ziek zijn en zich op hun sterven voorbereiden in het hospice. Ons primaire doel is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden door een respectvolle benadering van zowel de bewoner als zijn naasten.


Wat betekent ANBI

Klik hier voor uitleg over ANBI