Professionals

In het hospice wordt zorg geboden door de vrijwilligers en de professionals samen. Er is een vast team van verpleegkundigen van zorgorganisatie Livio beschikbaar. Bewoners ontvangen hun zorg op basis van de indicatie ”Wijkverpleging’ vanuit de basisverzekering (ZVW). De zorg wordt geleverd zoals dat ook in de thuissituatie wordt gedaan en sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van onze bewoners. Ook mensen met al een bestaande indicatie voor een zorginstelling (WLZ) zijn welkom in het Hospice Enschede in de laatste fase van hun leven. Daarnaast wordt er een eigen bijdrage van € 35per dag in rekening gebracht. Aanmeldingen kunnen gedaan door een huisarts of een medisch specialist, en wanneer de levensverwachting korter is geworden dan 3 maanden.

Tijdelijke verzorging

De verzorging van een ouder of partner in de laatste levensfase vergt veel energie. Als mantelzorger kunt u soms behoefte hebben om even op adem te komen. Om even goed uit te rusten, of om op vakantie te gaan. In dat geval kunt u, tijdelijk, in ons hospice logeren, en nemen we de zorg voor een korte periode volledig van u over. Dit doen we voor een weekend, enkele aangesloten dagen, en kent een maximum van drie weken. Dit kan alleen wanneer u een levensverwachting heeft korter dan 3 maanden.

De huisarts en verpleegkundige