Professionals

In het hospice wordt zorg geboden door vrijwilligers en professionals samen. Er is een vast team van verpleegkundigen en/of verzorgenden van zorgorganisatie Livio beschikbaar. Bewoners ontvangen hun zorg op basis van de indicatie ”Wijkverpleging’ vanuit de basisverzekering (ZVW). De zorg wordt geleverd zoals dat ook in de thuissituatie wordt gedaan en sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner. Ook mensen met een indicatie voor een zorginstelling (WLZ) zijn welkom in het Hospice Enschede in de laatste fase van hun leven.

Tijdelijke verzorging

De verzorging van een ouder of partner in de laatste levensfase vergt veel energie. Als mantelzorger kunt u soms behoefte hebben om even op adem te komen. Om even goed uit te rusten, of om op vakantie te gaan. In dat geval kunt u samen met uw naaste in ons hospice logeren, en nemen we de professionele zorg voor een korte periode volledig van u over. Dit doen we voor een weekend, enkele aangesloten dagen, en kent een maximum van drie weken.

De huisarts en verpleegkundige