Aanmelden

Uw aanvraag voor opname kunt u zelf doen, maar ook uw familie, een thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige vanuit het ziekenhuis, of uw behandelend arts. Na overleg met de betrokkenen en uw huisarts bepaalt onze coördinator of plaatsing mogelijk is. Daarna volgt een kennismakingsgesprek.

Wilt u meer weten? U kunt ons bellen op 053 – 4753040 of mailen naar info@hospice-enschede.nl

U kunt op afspraak altijd een kijkje nemen in het Hospice. Wilt u de sfeer proeven in het hospice, omdat u of een van uw naasten ongeneeslijk ziek is. Kom gerust langs. De vrijwilligers zitten klaar voor u met een kop koffie en kunnen u rondleiden en informeren