Wat voor zorg kunt u verwachten?

In ons hospice bieden we u professionele zorg en ondersteuning als u geen kans op genezing meer heeft en uw overlijden niet lang meer zal duren. Onze zorg en aandacht richt zich erop om het u in die tijd zo draaglijk en comfortabel mogelijk te maken. Uw naasten kunnen – meestal samen met uw huisarts – de zorg voortzetten, ondersteund door onze verpleegkundigen en onze speciaal opgeleide vrijwilligers. Het hospice is aangesloten bij de VPTZ Nederland. De belangenvereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, die ons ondersteunen op alle fronten om het werk te kunnen doen.

Mantelzorgers

Medische zorg

De meeste mensen sterven het liefste thuis. Maar soms is dat door omstandigheden niet mogelijk en kiest bijna iedereen voor een plek die daar zoveel mogelijk op lijkt. Die plek willen wij als Hospice Enschede bieden. We willen een bijna-thuis-huis zijn met een duidelijk doel: om u als inwoner van Enschede, maar ook van daarbuiten, als onze bewoner te ontvangen in een comfortabele en gastvrije omgeving met het best mogelijke comfort. Een plek waar u zich helemaal thuis voelt, en waar uw naasten altijd welkom zijn.

U kunt in ons hospice terecht als u volgens uw behandelend arts nog slechts korte tijd te leven heeft. Onze zorg en aandacht richt zich erop om het u in die tijd zo draaglijk en comfortabel mogelijk te maken. Uw naasten kunnen – meestal samen met uw huisarts – de zorg voortzetten, ondersteund door onze verpleegkundigen en onze toegewijde vrijwilligers.

Huisarts

Uw eigen huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. De huisarts bespreekt samen met u en uw naasten welke zorg het beste voor u is. Als uw huisarts om wat voor reden dan ook u niet kan bijstaan, zal onze eigen huisarts de heer Slinkman de medische zorg overnemen.

Verpleegkundige zorg

Persoonlijke verzorging en verpleging doen onze verpleegkundigen en/of verzorgenden van Livio. ‘s Nachts is er ook een medewerker van Livio aanwezig. Overdag is dat op afgesproken tijden, en is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

Apotheek

Als u bij ons wordt opgenomen, ontvangt u de door u benodigde medicatie van Apotheek Wesselerbrink. Uw huisarts bestelt de medicatie voor u en laat het in ons hospice bezorgen.