Bezoekers
U mag op dit moment, onder voorwaarden,  per dag 4 vaste bezoekers, ontvangen, op het Hospice. Bij opname vragen we u 4 vaste bezoekers aan te wijzen, zij zijn welkom, anderen helaas niet. Wel is er een mogelijkheid tot raamvisite. Ook is er een mogelijkheid tot beeldbellen, daarvoor zijn Ipads in het Hospice aanwezig.
Verdeeld over de dag, mogen er maximaal 2 bezoekers per keer komen. Ook vragen we van uw vaste bezoekers dat zij hun contacten zoveel mogelijk beperken, gedurende de periode dat u in ons Hospice verblijft. Zo beschermen we u en ons zelf. Het is heel belangrijk dat we Corona buiten de deur houden, de mogelijkheid bestaat namelijk dat we bij een besmetting het Hospice tijdelijk moeten sluiten en onze bewoners uit moeten plaatsen. Dat willen we absoluut voorkomen.

Testen
Vooralsnog vragen we van elke nieuw opgenomen bewoner, een negatieve Corona-test. De voorbeelden die we zien  zeggen ons, dat geen klachten niet altijd betekent dat u geen Corona besmetting heeft. En wij kunnen tijdens de zorgmomenten geen anderhalve meter afstand houden. Onderling en met de bezoekers kunnen we dat wel. We weten heus dat het een moment opname is, maar toch. Onze verpleegkundigen zullen u naderhand blijven observeren op het ontstaan van klachten die kunnen duiden op Corona en u eventueel nogmaals testen, in overleg met u en uw huisarts.

De richtlijnen blijven onverminderd van kracht voor u en uw bezoek:

Registreren
Wat wij vanaf nu wel uw bezoek vragen,  is dat zij zich registreren. Daarvoor ligt er een formuliertje bij de ingang. Stel dat we toch een besmetting krijgen dan kunnen we u gemakkelijk traceren en op de hoogte brengen.

Onze bewoners en de maatregelen
Onze bewoners hebben zo lang dat gaat, zo min mogelijk beperkingen, mits zij zich aan de bovenstaande maatregelen houden. Dat is een kwestie van vertrouwen. We gaan daarbij uit van ieders gezonde verstand.
We moeten het samen doen.

Deze maatregelen gelden tot nader orde, indien de situatie daar om vraagt kunnen er andere maatregelen gaan gelden, daarvan brengen we u dan per omgaande op de hoogte.