Professionals

In het hospice wordt zorg geboden door vrijwilligers en professionals samen. Er is een vast team van verpleegkundigen en/of verzorgenden van zorgorganisatie Livio beschikbaar. Bewoners ontvangen hun zorg op basis van de indicatie ”Wijkverpleging’ vanuit de basisverzekering (ZVW). De zorg wordt geleverd zoals dat ook in de thuissituatie wordt gedaan en sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner. Ook mensen met een indicatie voor een zorginstelling (WLZ) zijn welkom in het Hospice Enschede in de laatste fase van hun leven.

Aanmeldprocedure

Professionals kunnen bewoners aanmelden bij het hospice door te bellen naar 053-4753040.

De transferpunten van de diverse ziekenhuizen zorgen voor de overplaatsing vanuit een ziekenhuis.

De eigen huisarts blijft behandelaar. Bij bewoners van buiten de Gemeente Enschede is huisarts P. Slinkman bereid de behandeling over te nemen. Bij een overdracht verzoeken wij u naast het contact met het hospice ook de heer Slinkman in te lichten. Telefoonnummer 053-4764060. Fax 053-4765845.

De benodigde medische hulpmiddelen als luchtmatras en zuurstof dienen bij opname door de zorgverlener geregeld te zijn. Eigen vervoer of vervoer met een ambulance worden ook door de verwijzende zorgverlener geregeld. Recepten gaan via onze vaste apotheek Wesselerbrink.

Wij verwijzen professionals ook graag naar de app PalliArts.